top of page

Rodinná terapie je terapeutický proces zaměřený na zlepšení vztahů, interakce a vývoje v rodinné skupině.

Terapeut se v několika sezeních setkává s více členy rodiny a pomáhá jim vrátit schopnost řešit aktuální problémy ve vzájemných vztazích nebo rolích tak, aby došlo k zlepšení kvality rodinného soužití. 

Párová terapie je zaměřena na řešení problémů ve vztahu  partnerské dvojice. Terapeut pracuje s oběma partnery najednou. Toto uspořádání nabízí prostor pro vzájemnou otevřenost a pochopení. Párová terapie umožňuje páru prohlédnout si svůj vztah z širší perspektivy, umožňuje jim hledat nové způsoby jak o svých problémech hovořit bez zbytečných konfliktů a vzájemného zraňování.

Rodina

bottom of page