top of page

Dospělý

Individuální práce terapeuta s klientem  je dlouhodobějšího charakteru a umožňuje klientovi hlubší vhled do jeho životního příběhu.

 

Poskytuje klientovi pomoc při zvládání náročných životních situací, depresí, úzkostí, problémů v mezilidských vztazích, poruch příjmu potravy, problémů s alkoholem, drogami. 

 

Skupinová terapie je založena na dynamice skupiny a využívá vztahy a interakce mezi jejími členy.  

Používá se v situacích, kdy má klient

obtíže s komunikací s spoluprácí se svým okolím.

Formou zpětné vazby nabízí terapeutická skupina každému jejímu členu možnost nahlédnout na svou situaci z více stran, zvažovat různá řešení a způsoby chování. Nabízí podporu a motivuje.

bottom of page